среда, 6. мај 2020.

Ibrahim Coyle Pin-Up Gallery Open CallIbrahim Coyle is hitting its five year milestone this summer and, to celebrate it, we’re issuing an open call for all artists who are interested in joining our digital pin-up gallery, by sending us their own renditions of Ibrahim Coyle himself! The gallery will be published in the 20th issue on Comixology and later, periodically, on social media, as well as on Webtoons and Tapas.

When sending your work you can include:
- Your short bio in English.
- Your photo or auto-portrait.
- Links to your website, portfolio and social media.
(You can disclose in your e-mail what would or wouldn’t you like to be published alongside your work.)

Send your work over at stripanimacijavaljevo@gmail.com.
The deadline is on May 20, 2020.  

******************

Поводом бележења пет година стрипа “Ибрахим Којл” уручујемо јавни позив свим заинтересованим илустраторима за учешће у нашој дигиталној пинап галерији, тако што ћете послали своје интерпретације Ибрахима Којла. Галерија ће бити објављена у двадесетом броју стрипа на Комиксолоџију, а потом периодично и на друштвеним мрежама, као и на Вебтунсу и Тапасу.

При слању радова можете приложити:
- Своју кратку биографију на матерњем и енглеском језику.
- Фотографију, аутопортрет/карикатуру.
- Линкове ка Вашем сајту, портфолију и друштвеним мрежама.
(Можете истаћи шта бисте желели да буде објављено уз Вашу илустрацију.)

Радове пошаљите на stripanimacijavaljevo@gmail.com.
Рок за слање је 20. мај 2020.